Heemtuinen
tuinpagina.net 

| | Bookmark

  Heemtuinen

- HEEMTUINEN-

- habitat voor inheemse flora die tevens een  educatieve functie heeft -

Geschiedenis

Het was Jacobus Pieter Thijsse
die de term Heemtuin, Heempark en Heembos lanceerde in de twintiger jaren van de vorige eeuw. Hij omschreef het als een:  educatief plantsoen dicht bij de mensen en de nadruk lag niet zozeer op de soortenkennis maar juist op het verkrijgen van inzicht in de levensgemeenschappen van de diverse plantensoorten.
In een Heemtuin worden alleen Nederlandse planten geplant die van oorsprong thuishoren in de plaatselijke omgeving. Ook worden er met liefde en respect voor de natuur getuinierd en laat men deze ook zoveel mogelijk zijn gang gaan.

Het Thijsse s Hofje in Bloemendaal, dat hij voor zijn 60ste verjaardag kreeg en dat hij aanplantte met plantensoorten die kenmerkend zijn voor het Kennemerland, is de oudste heemtuin van West-Europa.

In de 60er jaren, toen er rond de leefomgeving van mensen steeds minder ruimte voor de natuur overbleef, waren de Heemtuinen erg populair, en ontstonden er veel van deze tuinen waar men indertijd vooral oog had voor de plantengemeenschappen en minder voor de aanwezige dieren, welke voor J.P. Thijsse weer van gelijk belang waren.

Aan het eind van die jaren 60 was helaas het gebruik van insecticiden zo onverantwoord toegenomen, dat dieren als salamanders, kikkers, vissen en andere waterdieren in grote getale waren verdwenen.
Gelukkig begon men in de 80er jaren in te zien dat de situatie bijzonder zorgelijk was.
Men begon Heemtuinen, en vooral de dierlijke bewoners ervan, beter te beschermen, waardoor in de jaren 90 de natuur zich voorzichtig begon te herstellen en er allerlei regelgeving kwam aangaande de aanplanten en situering van bestaande Heemtuinen.
Het is feitelijk aan deze regelgeving en herinrichting van plaatselijke infrastructuren te danken, dat er door de jaren heen meer en meer oorspronkelijke Heemtuinen zijn verdwenen.

Tegenwoordig

In onze 21e eeuw bestaan er helaas zo goed als geen oorspronkelijke Heemtuinen meer, uitgezonderd het eerder genoemde Hofje van Thijsse dat heden ten dage nog steeds onderhouden wordt als een educatieve Heemtuin. Nieuwe Heemtuinen zullen niet gemakkelijk tot stand komen omdat de voorwaarden waaraan deze moeten voldoen niet toepasbaar zijn, en er geen enkele vorm van subsidie voor wordt gegeven. Heemtuinen komen over de gehele wereld voor, zij het dat de uitgangspunten hier en daar enigszins afwijken van elkaar.

Bezoekt u hier HEEMTUINEN

Ä
  Overzicht                                                                                    
Visitors today: 1
Visitors till now: 22882
Views today: 1
totaal Views: 26613
All stats
Online since: 25-11-2007
Changed: 25-11-2007
Categories: 1 rubriek
links: no links


pages A-Z


loadtime: 0.456.
Onderdeel van TUINPAGINA NET